• tel. (48 61) 662-51-30
 • e-mail: bodo@bodo.net.pl

  Klucz do wygody!!!

  Przykład użycia systemu „Master Key”

  System ten jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich obiektów, takich jak hotele, banki, zakłady produkcyjne i handlowe, obiekty wojskowe, a także szkoły, szpitale itp.

  kg2

   

  Jak to działa?

  Każdy pracownik posiada klucz do pomieszczeń, z których ma prawo korzystać zgodnie z potrzebami i zakresem obowiązków. Pracownicy zarządu lub osoby kontrolujące posiadają tzw. Klucz Główny (Master Key), który otwiera drzwi do wszystkich pomieszczeń. Na specjalne życzenie w klucz taki mogą też zostać wyposażone inne osoby.

  System „Mater Key” usprawnia gospodarkę kluczami, wprowadza oszczędność czasu i eliminuje dostęp osób postronnych.

  W światowej sieci hoteli system „Master Key” przyjęty został jako standard, stąd właśnie jego zastosowanie w hotelu wybraliśmy do naszego przykładu. Także w tym przypadku zasada funkcjonowania systemu jest prosta:

  GOŚĆ HOTELU kluczem do swego pokoju otwiera drzwi wejściowe oraz drzwi wszystkich innych pomieszczeń dostępnych dla gości, jak klub, świetlica, czytelnia, sauna, pomieszczenie rekreacyjne itp.

  SŁUŻBA HOTELOWA posiada tzw. Klucze Grupowe (G1… Gn), którymi otwiera pokoje dla wykonania czynności porządkowych zgodnie z podziałem na piętra, sekcje itp.

  DYREKCJA ma „klucz główny” (na schemacie oznaczony jako KG), którym otwiera wszystkie drzwi w hotelu.

  KG jest jednocześnie kluczem pożarowym, a cały system spełnia wszystkie wymogi przeciwpożarowe.

  Zalety systemu: wygodny dla gości, praktyczny dla personelu, wysoka jakość i niezawodność, zwiększone bezpieczeństwo, niski koszt.

  Login to your Account